Kövess minket
https://hu.stiri.plus/wp-content/uploads/2018/07/Întrebăm-România-Împreună.jpg

Általános hírek

A magyar közösségnek csak egy jogállamban és egy erős Európában lehetnek jogai. A PLUS magyar tagjainak nyilatkozata

Meggyőződésünk, hogy a magyar közösség érdekei nem függetlenek annak az országnak az érdekeitől és javától, amelyben él, illetve annak az Európának a sorsától, amelyhez tartozik.

 

A magyar közösségnek csak egy jogállamban lehetnek jogai

Immár két éve a hazai politikai élet nem szól egyébről, mint a kormánypártok igazságszolgáltatás ellen irányuló ostromáról és a bűncselekményeket elkövető korrupt politikusok felmentéséről, a jogállam aláaknázása árán.

Meggyőződésünk, hogy az állam minden intézményét veszélyeztető, anyagi forrásait kifosztó korrupció nemcsak a többségi állampolgárok érdekeit sérti, hanem éppúgy kárára van a magyar közösség tagjainak. Ezért úgy véljük, hogy a jogállamot aláásó PSD-ALDE szövetség politikai támogatása erkölcsileg védhetetlen, semmilyen indok nem legitimálhatja, és nem szolgálja a magyar közösség érdekeit.

Meggyőződésünk, hogy a magyar közösségnek csak egy jogállamban lehetnek jogai, illetve nem lehet jövője akkor, ha az az ország, amelyet hazánknak tekintünk, elmerül a korrupció ingoványában, az önkényuralomban és a szegénységben. A kisebbségi jogok sem érvényesíthetők, amennyiben azok, akik a jogrendet védeni hívatottak, az állam törvényes kereteit kezdik ki. Az adott körülmények között nem tehetünk mást, mint hogy elkötelezzük magunkat a jogállamiság helyreállítása és az európai eszme mellett.

A magyar közösség tagjaiként tevékenyen részt akarunk venni országunk újjáépítésében, a jogállam helyreállításában, egy olyan közös otthon kialakításában, amelyben mindenki összefog a közös értékek, a közös célok, a közös érdekek megvalósításáért. Ezek a közös értékek a demokrácia, a szabadságjogok és a jogállam tisztelete, a becsületesség és a hozzáértés érvényesítése a közéletben és a szakmai életben, az összefogás és a szolidaritás, a másként gondolkodók, más nyelvet beszélők iránti tisztelet, az elköteleződés egy jobb közös hazáért és egy közös Európáért. Meggyőződésünk, hogy e közös értékek összekapcsolnak minket országunk többi, európai szellemiségű állampolgárával. Úgy értékeljük, hogy a közös cél megvalósítása érdekében végre túl kell lépnünk a bizalmatlanságon, a gyűlölködésen és a széthúzáson, amely országunk állampolgárait egymás ellen fordította.

Hiszünk a közélet megújításában egy pozitív jövőkép alapján. Úgy gondoljuk, hogy közösségünk érdekeit nem akkor képviseljük hatékonyan, ha félelmet és gyűlöletet keltünk, ha lejárató kampányt folytatunk, vagy a nacionalizmus és menekültválság rémével riogatjuk a választópolgárokat. Nem akarunk olyan politikában részt venni, amely gyűlöletet és félelmet szít. Az értékek, nem a félelmek kapcsolnak össze bennünket.

Méltánytalannak tartjuk ezért az ellenzéki pártok, különösen a PLUS és az USR vezetőinek, politikusainak lejáratási kísérletét. A személyek elleni támadás nem szolgálja közösségünk jogainak érvényesítését. A negatív, mások lejáratására építő kampány méltánytalan, és hosszú távon vesztes vállalkozás.

Mi nem a múltból kiragadott, nagy mértékben elferdített döntések vagy kitalált vétkek alapján, nem címkék alapján ítélünk meg embereket, hanem annak alapján, amit felelős pozícióban, kormányon vagy az EU intézményeiben megvalósítottak. A 2016-os kormányzást a normalitás és tisztesség időszakaként éltük meg. Ezért a PLUS-ban az értékekért síkra szálló emberekkel akarunk együttműködni, egy tisztességes közélet kialakítása érdekében.

 

A magyar közösségnek csak egy erős Európában lehetnek jogai

Az Unió polgáraiként azt tapasztaljuk, hogy a populista politikai diskurzus a félelem- és gyűlöletkeltés eszközétől sem riad vissza a szűk, önös érdekek védelme, illetve autokratikus rendszerek fenntartása érdekében, és így belülről kezdi ki Európát.

Európa valóban fordulópont előtt áll. De nem elsősorban azért, mert kívülről jövő ellenség veszélyezteti, hanem azért, mert az Unió politikusai megfeledkeztek az Európai Unió alapítóinak eszméiről, a megbékélés és szolidaritás eszméjéről. Megfeledkeztek arról, hogy milyen súlyos következményei lehetnek az önös érdek érvényesítésének, a félelemkeltésnek, a gyűlölködésnek, a gátlástalan populizmusnak, és újból a lelkiismeretlen riogatás és az önzés útját választották. Európa polgárai pedig magától értetődőnek tekintik a békét és jólétet, és túl könnyen engednek az önzés és a gyűlölet alantas ösztöneinek.

Az európai parlamenti választásokra készülve, mi egy szolidáris, tiszteletre és együttműködésre épülő, fejlődő és megbékélt Európát szeretnénk, amely úgy fejlődik, és úgy gondoskodik a maga biztonságáról, hogy közben nem enged a gyűlölködésnek és az önzésnek.

Meggyőződésünk, hogy magyarokként, illetve Románia állampolgáraiként egy erős Európai Unióban van jövőnk. Ezért az európai parlamenti választásokon egy európai szellemiségű pártszövetséget támogatunk.

 

A PLUS magyar tagjai