Kövess minket
https://hu.stiri.plus/wp-content/uploads/2018/07/Întrebăm-România-Împreună.jpg

Vélemény

Egy kísérleti projekt és négy kormány

Három évvel ezelőtt a Cioloș-kormány egy kísérleti projekt keretében kezdeményezte, hogy az állami oktatási intézményekben tanuló óvodások és iskolások egy meleg ebédet kapjanak, hogy ezzel szorgalmazza a gyermekek iskolába járását, és csökkentse az iskolaelhagyást.

Annak idején az Oktatásügyi Minisztérium azt kérte a tanfelügyelőségektől, hogy néhány világos mutató figyelembevételével tegyenek javaslatot olyan óvodákra, gimnáziumokra és középiskolákra, amelyekben ezt a kísérleti projektet be lehet vezetni. Ezt úgy kellett elvégezni, hogy a végrehajtásból le lehessen vonni néhány következtetést a rendszer teljesítőképességére, az iskolai infrastruktúrára vonatkozóan, és ezek alapján tudni lehessen, miként lehet a projektet fokozatosan kiterjeszteni. A kiválasztott ötven intézmény tükrözte az egyetem előtti oktatási rendszer sokféleségét és sajátosságait.

Az Oktatásügyi Minisztérium 2016. októberi közleményében ez állt: „A kiválasztott egységek első csoportjába olyan iskolák és óvodák tartoznak,  amelyek földrajzi szempontból elszigeteltek vagy nehezen megközelíthetők,– delta, hegyvidék, mezőség (elnéptelenedett / a természeti adottságok miatt nehezen megközelíthető vidék), hátrányos szociális környezetben levő intézmények (fokozottan kiszolgáltatott helyzetű közösségek – roma lakosság, külföldön dolgozó szülők gyermekei, vagy olyanok, akiket szüleik elhagytak, akiket a szülők gyermekmunkára kényszerítenek és ezért elhagyják az iskolát, akik kirekesztő szokások és a kiskorúakat hátrányosan érintő gondolkodásmód miatt szenvednek), illetve gazdaságilag hátrányos közegben működnek.

A második kategóriába olyan intézmények tartoznak, amelyek a társadalmi integrációban töltenek be szerepet, a tanárképző középiskolák és főiskolák, az összetett oktatási intézmények, amelyekben az összes ciklushoz tartozó diákok tanulnak (óvoda, elemi oktatás, gimnázium, középiskolai oktatás). Ezekben az egységekben nagy százalékban tanulnak vidéki térségből származó diákok”.

2016-2018, vagyis két tanév, amelyben a projektet befagyasztották. Egy kísérleti projekt és négy kormány.

Itt mutatkozik meg a kormányzás képessége, illetve képtelensége arra, hogy közpolitikákat vezessen be a tanulók és az iskola javára. Mit mond a Tudose-kormány által jóváhagyott 92/2017-es sürgősségi kormányrendelet, amely a kísérleti projekt végrehajtását szabályozta a 2017-2018-as tanévben? „(2) A kísérleti projekt befejezésekor, a 2017-2018-as tanév végén, az Oktatásügyi Minisztérium elemzi a megyei tanfelügyelőségek, ill. a bukaresti tanfelügyelőség szintjén a projekt keretében elért eredményeket, amelyeket havonta ki kell értékelni. Ennek alapján kormányhatározat állapítja meg a program kiterjesztésének indokoltságát országos szinten, ill. a megvalósíthatóság módozatait.”

Most viszont ítéljék meg önök, hogyan kormányoznak ezek az emberek. Az Oktatásügyi Minisztériumnak kötelessége lett volna kiértékelni a kísérleti programot már a 2016-2017-es tanév végén, és az eredménymutatók alapján országos szinten kiterjeszteni a programot (figyelembe véve, hogy a mutatók, Dăncilă asszony mai állásfoglalása alapján, jók, és a projekt érezteti hatását azokban a közösségekben, ahol alkalmazzák).

2017-ben Mihai Tudose viszont aláírt egy sürgősségi kormányrendeletet, amelyben azt állította, hogy egy további tanévre van szükség ahhoz, hogy a program hatékonyságával kapcsolatos végkövetkeztetéseket le lehessen vonni.

Az Oktatásügyi Minisztérium honlapján nemrég megjelent sürgősségi kormányrendelet tervezetben a kormány azt állítja, hogy a program hatása felmérése hosszabb időintervallumot igényel, és a kísérleti szakaszt legalább még egy tanévvel meg kell hosszabbítani. Tudják mit jelent ez, nemde? Hogy a következő tanévben továbbra is egy kísérleti fázisra számíthatunk, ha „hinni merünk” egy PSD-ALDE kormányban.

Tetszett ma Viorica Dăncilă asszony. Azt állította, hogy több pénzt adott a programra. Vajon a Victoria Palotában diadalmasan bejelentett költségvetés emelkedés nem az élelmiszerárak utóbbi évben bekövetkezett robbanásszerű növekedését tükrözi valójában? Vajon nem éppen erre az összegre volt szükség ahhoz, hogy az élelmiszercsomagot elfogadható szinten tartsák, tekintettel arra, hogy az élelmiszer ára 50 százalékkal emelkedett?

Más okból is tetszett Dăncilă asszony. Amikor megmagyarázta a program pozitív hatásait: „alkalmazása a következő jótékony hatásokat eredményezte mostanig: az iskolaelhagyás, az iskolakerülés és az első óráról való késés csökkenését…” (a 3.50 perctől).

(ford. Zamfir Korinna)